Certyfikaty energetyczne

Świadectwo energetyczne nieruchomości

Świadectwo energetyczne lub inaczej certyfikat energetyczny jest to dokument wydawany na podstawie danych nieruchomości, według rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju, określających jego zapotrzebowanie na energię. Certyfikat wpisywany do Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków nadzorowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii Departament Gospodarki Niskoemisyjnej. Certyfikat energetyczny jest niezbędny dla wszystkich nowo powstałych budynków, zmodernizowanych bądź tych, które uczestniczą w obrocie nieruchomościami sprzedaż – wynajem.