Wejherowo, Szczęśliwa
210 000 PLN
Działka (Budowlana) na sprzedaż , 1 794 m2
117.06 PLN /m2
Powierzchnia
1 794 m2

Dane nieruchomości:

Numer oferty: MAR821469
Powierzchnia: 1 794 m2
Cena za m2: 117.06 PLN
Cena: 210 000 PLN

Opis nieruchomości:

Atrakcyjna działka budowlana o powierzchni 1794 m2, położona w Wejherowie przy ulicy Szczęśliwej, w niedalekiej odległości od centrum miasta. Nieruchomość objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje na tym terenie - zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą:
Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
- ustala się max intensywność zabudowy - 0,4.
- ustala się max wysokość zabudowy: do okapu dachu głównego - 3,6 m i do kalenicy -10,5 m.
- dach główny dwuspadowy lub wielospadowy o kącie pochylenia 35÷45°; obowiązuje krycie dachówką lub innym materiałem o wzorze dachówki z wykluczeniem dachówki bitumicznej; obowiązuje kolor czerwony z dopuszczeniem różnych jego odcieni; dopuszcza się inny kolor (z wyjątkiem niebieskiego) i rodzaj pokrycia dachowego w przypadku zastosowania tego samego koloru i materiału dla wszystkich budynków na terenie oznaczonym odrębnie na rysunku planu; powyższe stwierdza organ wydający pozwolenie na budowę po złożeniu projektu (projektów) budowlanego obejmującego wszystkie budynki na obszarze odrębnie oznaczonym na rysunku planu;
- ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu (6 m od linii rozgraniczających drogi publiczne, 4 m od linii rozgraniczającej ciąg pieszo-jezdny (66KDX)), przy czym warunkiem sytuowania budynku jest wykazanie spełnienia wymaganych prawem przepisów dot. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
- zabudowę sytuować minimum 5 m od granicy działki drogi wewnętrznej (działki gruntu, po której następuje dojazd do wydzielonej działki budowlanej);
- ustala się max % powierzchni zabudowy - 25%
- ustala się minimalny % powierzchni biologicznie czynnej - 40%;
- zabudowa działki budowlanej, w tym wjazd i ogrodzenie, winna być realizowana w dostosowaniu do docelowych rzędnych pasa drogowego drogi publicznej lub drogi wewnętrznej własności gminnej przylegającej do zabudowywanej działki budowlanej;
- dopuszcza się realizację nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na jednej działce budowlanej.
W niedalekiej odległości znajduje się przestanek autobusowy MZK, przedszkole, szkoła podstawowa.
Oferta godna polecenia dla osób ceniących spokój i bliskość natury oraz centrum miasta !!!

Skontaktuj się z agentem :
MARSTA Nieruchomości

Telefon : 500-490-494

oferty@marsta.pl


Lokalizacja: